Năm 2017, Diễn Châu có 3 Nhà giáo ưu tú

Năm 2017, Diễn Châu có 3 Nhà giáo ưu tú

Năm 2017, ngành giáo dục Diễn Châu vinh dự có 3 giáo viên được công nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú, gồm: thầy giáo Nguyễn Văn Công- Hiệu trưởng trường THCS Phùng Chí Kiên, thầy giáo Hồ Sỹ Tuấn- Phó hiệu trưởng trường THCS Diễn Phú và thầy giáo Vũ Đình Tính- Giáo viên trường THPT Diễn Châu 2.  Đây là cho những giáo viên, cán bộ quản lý, có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết, tận tụy với nghề, là các giáo mẫu mực, tiêu biểu, xuất sắc luôn gương mẫu đi đầu trong việc đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp giảng dạy đạt chất lượng, hiệu quả và nhiều năm được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

 

Như vậy, hiện nay ngành giáo dục Diễn Châu đã có 16 nhà giáo Ưu tú, trong đó có 5 người đang công tác và 13 người đã nghỉ hưu./.