Cất Cánh (Tháng 11/2022) - Điểm Tựa Niềm Tin (19/11/2022) [VTV1] |