Cuộc thi Sơ đồ Tư duy VN 2022 | Trận 15: Doremon, Dừa Xiêm và Thỏ Ngọc, đội thi nào sẽ đi tiếp?

Gặp gỡ các đội thi từ Doremon, Dừa Xiêm và Thỏ Ngọc cùng giám khảo khách mời - MC Ngọc Khuê